10.000 Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás INGYENES!

Általános szerződési feltételek

Az alábbi általános szerződési feltételek, továbbiakban ÁSZF az irányadóak egyik oldalon az Eladó, másik oldalon a Vásárló jogai és kötelezettségei vonatkozásában.

Az Eladó azonosítása

Az ajandekter.hu üzemeltetője a FÖLDTÉGLA Bt., 5661 Újkígyós Széchenyi u. 60/1 székhellyel. Adószám: 22377377-2-04, cégjegyzék szám: 04-06-008583.

A vásárlás során a felhasználó igénybe kívánja venni az Ajándéktér szolgáltatásait, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amelyet a rendelés kosárban található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és az Ajándéktér felhasználója, azaz a Vásárló között.

A Vásárló azonosítása

Az ajandekter.hu webáruházban a vásárlás regisztráció nélkül lehetséges. A rendelés véglegesítésével szerződés jön létre az Eladó és a rendelést feladó személy illetve a rendelést feladó személy által képviselt más személy, szervezet, gazdasági társaság, a továbbiakban Vásárló között, az alábbi feltételekkel.

Elfogadom, hogy a FÖLDTÉGLA Bt. (5661 Újkígyós, Széchenyi u. 60/1.) által az ajandekter.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A termékek és azok kiválasztása

Az ajandekter.hu webáruházban az ott megjelenített és termékleírással bemutatott termékeket ajánljuk megvásárlásra. A termékeket a megrendelést követően kizárólag a megrendelést végző Vásárló kifejezett kérésére gyártjuk le és külső szolgáltató igénybevételével kézbesítjük a megrendelésben megjelölt címre. Megrendeléskor a termék legyártására és kézbesítésére vonatkozó szerződés jelen szállítási és szerződési feltételek mellett együttesen jön létre. Az Eladó kötelezettséget vállal a megrendelt termékek által a vállalt határidőben történő kézbesítésére, Vásárló pedig a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére és azok átvételére.

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával elfogadja az általa készített minta helyességét. Amennyiben a Vásárló még a bögre legyártása előtt jelzi az Eladó felé a módosítást, abban az esetben az Eladó köteles a módosított terméket a Vásárló részére eljuttatni. Amennyiben a módosítás a termék átvétele után történik, abban az esetben az Eladó nem köteles a módosítást végrehajtani. (Lásd: Az Eladó a terméket kifejezetten a Vásárló kérésére gyártja le.)

Az ajandekter.hu webáruházban törekszünk a termékeket a lehető legpontosabban bemutatni, ennek ellenére az elektronikus ábrázolások, különösen a színek és a nyomtatási felbontás tekintetében eltérhetnek a valóságtól. A bemutatott termékek kizárólag a webáruház tulajdonosok esztétikai elképzelései szerint készülnek. Kérjük, gondosan válassza ki Vásárlóként az Ön által megvásárlandó terméket. A fentiekben leírtak figyelmen kívül hagyásából származó reklamációkat sajnos nem áll módunkban elfogadni, felelősséget a fenti eltérések esetében nem vállalunk.

Az Eladó igyekszik a biztosított szoftveres és üzemeltetési szolgáltatásokat gondosan ellenőrizni, ennek ellenére előfordulhatnak szoftveres, kommunikációs és számítógép üzemeltetési hibák a nyújtott szolgáltatás során. Ilyen okból előforduló hibák esetén az Eladó nem tud felelősséget vállalni a szolgáltatás szerződés szerinti nyújtásáért, és az ebből eredő minden felelősségét kizárja. Kérjük az esetlegesen előforduló hibákat, szolgáltatási hiányosságokat jelezze vevőszolgálatunknak a kapcsolatok alatt található előrhetősgek egyikén.

A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, ÁFÁ-t tartalmaznak. A szállítási költség a szállítás módjának kiválasztásakor került felszámolásra.

Az ajandekter.hu webáruházban Vásárlóként választhat a termék oldalon bemutatott termékekből illetve saját grafikával ellátott terméket hozhat létre. Az egyes termékek minden esetben az Eladó által forgalmazott és bemutatott nyers termékekre készülnek. Nyomtatást kizárólag az Eladó által biztosított alaptermékekre vállalunk.

A termékek kiválasztása a kosárba helyezéssel történik. A kosárba helyezett termékek törölhetők, illetve mennyiségük a vásárlás folyamán módosítható. A rendelés véglegesítését követően minőségi és mennyiségi változtatásra nincs lehetőség.

Szerzői jogok védelme

A feltöltött képekért minden felelősség a Vásárlót terheli, ezért ki kell jelentenie, hogy azokat szerzői jog nem védi, személyiségi jogot nem sértenek, szabadon felhasználhatóak és a grafikák, kreatívok nem sértik harmadik fél jogait.

Az Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik a feltöltött képek használatából eredő jogviták során, ezért a Vásárlót, mint felhasználót a továbbiakban teljes felelősség terheli a feltöltött képekért és a használat során esetlegesen felmerülő jogi következményekért.

A Vásárló köteles mentesíteni az Eladót a fent említett jogsérelmekből származó összes követelés alól és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.

A szállítási lehetőségek

A szállítás és kézbesítés minden esetben a Vásárló által igényelt módon, az Eladó által kiválasztott szolgáltatón keresztül történik. A szállítási mód megadása után a program minden esetben kiszámítja a vásárlás teljes költségét. Webáruházunk jelenleg csak Magyarország területére vállal szállítást.

Az Eladó vállalja, hogy a megrendelés véglegesítése előtt megadott szállítási határidőt legjobb tudása szerint igyekszik betartani, és kötelezettséget vállal, hogy saját hibájából nem esik 8 munkanapnál nagyobb késedelembe. A 8 munkanapnál nem hosszabb késedelem esetén az Eladó teljesítése határidőben teljesítettnek minősül.

Fizetés

Vásárláskor az ajandekter.hu webáruházban többféle módon is lehet fizetni.

 • Fizetés utánvétellel: Ebben az esetben a Vásárló vállalja, hogy a kézbesítéskor készpénzben fizeti ki az ellenértéket a kézbesítést végző szolgáltatónak.
  Egy vásárló egy időben csak egy utánvétes vagy banki átutalásos megrendelést adhat fel, további megrendelés csak a korábban kelt megrendelés ellenértékének megfizetése után adható fel.
  Tekintettel arra, hogy a vásárolt termékeket az Eladó a Vásárló kifejezett kérésére gyártja le, és nincs módja a termékeket más Vásárló részére értékesíteni, mivel az személyhez kötött, Vásárló a megrendeléssel egyoldalúan vissza nem vonható kötelezettséget vállal a termékek átvételére és az ellenérték megfizetésére. A Vásárló kötelezettséget vállal, hogy utánvétellel történő szállítás esetén a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül az Eladó értesítése alapján további azonosítási adatokat szolgáltat telefonon, e-mailben, mint például a szállítási cím megerősítése, a Vásárló személyi azonosító adatai vagy cégadatai. A megerősítés kéréséről az Eladó dönt. A megerősítés visszautasítása vagy ellentmondásos adatok szolgáltatása esetén az Eladó a megrendeléssel létrejött szerződéstől egyoldalúan elállhat.
  A termék szállítási határidejét a megrendeléstől illetve megerősítés kérése esetén a megerősítéstől kell számolni.
  A termék átvételének Vásárló hibájából történő elmaradása, a létrejött szerződés Vásárló részéről történő szerződésszegésnek minősül, és ebben az esetben a Vásárló az általa okozott teljes kár összegét köteles megtéríteni. Amennyiben az Eladó hibájából marad el a termék szolgáltatása, úgy a Vevő részére az általa megfizetett ellenérték visszajár.
 • Fizetés banki átutalással: Ebben az esetben a Vásárló vállalja, hogy a rendelést követő legkésőbb 4 munkanapon belül az Eladónak a rendelés visszaigazolásban megjelölt bankszámlájára átutalással fizeti meg a vásárlás ellenértékét, gondosan hivatkozva a rendelésszámra. A fizetés az Eladó bankszámlájára készpénzben is megtehető a K&H Bank Zrt. bármely magyarországi bankfiókjában, szintén a rendelésszámra való gondos hivatkozással. A vásárolt termékek gyártása csak a rendelés teljes ellenértékének bankszámlánkra történő megérkezését követően kezdődik, az Eladó által vállalt szállítási határidőt ehhez képest szükséges kalkulálni.
  A termék átvételének Vásárló hibájából történő 15 napon túli elmaradása Vásárló részéről történő szerződésszegésnek minősül. Vásárló az általa okozott teljes kárt köteles az Eladónak megtéríteni.

Elállás lehetősége a Vásárló részéről

Tekintettel arra, hogy az Eladó a vásárolt termékeket a Vásárló kifejezett kérésére gyártja le, a Vásárlót a megrendelést követően a szerződéstől történő egyoldalú elállási jogosultság nem illeti meg.

Amennyiben az Eladó részéről a teljesítés nem történik meg legkésőbb a vállalt határidőt követő 10. munkanapon, és a teljesítés módjáról és/vagy határidejéről nem jött létre új megállapodás az Eladó és a Vásárló között, akkor a Vásárló jogosult a megrendeléstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben az Eladó köteles az előzetesen kifizettet vételárat a Vásárlónak visszafizetni. A visszafizetés költségei teljes egészében az Eladót terhelik.

Elállás lehetősége az Eladó részéről

Amennyiben az ellenérték kifizetése bankkártyás fizetés esetén sikertelen vagy banki átutalás esetén nem történik meg a fizetési módoknál meghatározott időben, akkor az Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. A szerződés ily módon történő, teljesítés nélküli megszűnése esetén sem az Eladót, sem Vásárlót semmilyen további kötelezettség nem terheli.

Amennyiben Vásárló rendelését követően az Eladóban kétség merül fel a választott termékre nyomtatandó kép, szöveg vagy dizájn felhasználhatóságának jogellenességével kapcsolatosan, akkor az Eladó jogosult a rendelést felfüggeszteni, vagy attól egyoldalúan elállni. A felfüggesztésről, illetve elállásról az Eladó haladéktalanul köteles e-mailben tájékoztatni Vásárlót.

Szavatosság

Az Eladó minden esetben köteles a jogszabályoknak, valamint a megrendelésnek megfelelő minőségű terméket készíteni és szolgáltatást nyújtani. A termék hibája esetén, a Vásárló a törvényben meghatározott keretek között kérheti elsősorban a hiba kijavítását, vagy a termék kicserélését, amennyiben ez nem lehetséges követelheti az ár csökkentését, vagy amennyiben a hiba el nem hárítható a szerződéstől elállhat.

Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül és a reklamáció jogosnak bizonyul, akkor az Eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. A Vásárló köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek, a Vásárló ezen kötelezettségének megszegéséből az Eladónak okozott többletköltség megtérítésére köteles.

Adatkezelés

A Vásárlók hozzájárulásukat adják, hogy az Eladó a tudomására jutott adatokat az ahhoz szükséges mértékben és célból, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően elektronikusan tárolja, azokat feldolgozza és kezelje. Az Eladó a birtokába jutott adatokat a megrendelés teljesítésétől eltérő célra kizárólag Vásárló előzetes írásbeli vagy ennek megfelelő online hozzájárulása esetén használja fel.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben az általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelen, hatálytalan vagy jogszabályba ütköző, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. Az érvénytelen részek helyébe a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok lépnek.

A Felek jelen általános szerződési feltételek alapján létrejött szerződéséből eredő mindennemű jogvita esetére kikötik a magyar jog alkalmazását, illetve a magyar bíróságok joghatóságát.

Jelen általános szerződési feltételek a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-ában előírt fogyasztói tájékoztatónak is minősül.

5661 Újkígyós, 2022. január 27.
FÖLDTÉGLA Bt.

Jelen általános szerződési feltételeket megismertem, és azokat elfogadom.