10.000 Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás INGYENES!

Adatvédelem

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa az ajandekter.hu webáruházat üzemeltető FÖLDTÉGLA Bt., (5661 Újkígyós, Széchenyi u. 60/1, adószám: 22377377-2-04, cégjegyzék szám: 04-06-008583), mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési folyamatokat.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: Minden olyan adat, amely alkalmas, vagy más adatokkal együtt alkalmas lehet a tulajdonos magánszemély beazonosítására, valamint az adatból levonható az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: Az a jogi személy, aki az érintett adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatkezelés: Az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása.

Adattovábbítás: A személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Felhasználó: Az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján (ajandekter.hu) egyedileg tervezett terméket vásárol, hírlevélre feliratkozik, és/vagy vásárol.

Az Adatkezelés célja

 • Az Adatkezelő célja, hogy az ajandekter.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználói:
  • Saját elképzeléseik szerinti ajándéktárgyat tervezzenek.
  • Az általuk elkészített illetve megtekintett látványterv szerinti termékeket megvásárolhassák és a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak.
  • Hozzájárulás esetén a Felhasználónak hírlevelet tudjon küldeni az Adatkezelő.
  • A Felhasználók nyilatkozzanak az általuk a tervezésnél használt képek használatának jogszerűségéről.
 • Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Személyes adatok harmadik személynek, mint adatfeldolgozónak, csak a fenti célok elérése érdekében adhatja ki.
 • Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat megerősítését kérheti a leadott rendelés teljesítése érdekében.

A kezelt Személyes adatok köre

 • Adatkezelő csak a fenti célok megvalósításához szükséges legfontosabb adatokat kéri:
  • Hírlevélre feliratkozás esetén: Név, becenév, e-mail cím.
  • Vásárlás esetén: Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám.
  • E-mail küldése esetén: A küldő e-mail címe és az e-mailben esetleg megadott további személyes adatok.
  • Űrlap kitöltése esetén: Név, cégnév, e-mail, telefonszám.
 • Webshopunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:
  • Az Ön megjelenítési beállításait, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat.
  • Azt, hogy Ön válaszolt-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapjon több felkérést a kitöltésre).
  • Azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon.
  • A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.
  • A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. Süti kezelési tájékoztató

Az Adatkezelés időtartama

 • Hírlevél feliratkozás esetén: A Hírlevélre történt feliratkozással Személyes adatait mindaddig őrizzük, amíg nem történt leiratkozás a hírlevélről. A leiratkozás linkje minden hírlevelünk alján megtalálható.
  A leiratkozás e-mailben is kérhető az info@ajandekter.hu címre küldött levélben a feliratkozáskor megadott e-mail címről.
 • Vásárlás esetén: Az ajandekter.hu oldalon történt vásárlás esetén a vásárláskor megadott személyes adatokat (Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám) a mindenkor hatályos adózási szabályok szerint, ami jelenleg 5+1 év, illetve a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Cégnév Székhely
Shopify International Ltd. c/o Intertrust Ireland
2nd Floor 1-2 Victoria Buildings
Haddington Road
Dublin 4, D04 XN32
Írország
Judge.me Ltd. Ignition Law, First Floor, Moray House, 23-31 Great Titchfield Street W1W 7PA, London, Anglia
KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

 

Hirdetések használata

Az ajandekter.hu webáruházat üzemeltető FÖLDTÉGLA Bt. az interneten feladott hirdetései során felhasználja az internetes felhasználók más adatkezelők számára átadott személyes adatait a következő cégeknek fizetett hirdetésekben:

Facebook Ireland Ltd.  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

 

Elfogadom, hogy a FÖLDTÉGLA Bt. által aajandekter.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

 • Tájékoztatás joga:
  Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a webáruház tulajdonosától, mint Adatkezelőtől bármikor az Adatkezelő címére küldött két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám, aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az info@ajandekter.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó rendeléskor megadott e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni.
 • Helyesbítés joga:
  A Felhasználó joga, hogy a kezelt Személyes adatait módosítsa, helyesbítse. Az adatok módosítása megtehető az info@ajandekter.hu e-mail címre küldött e-mailben. A számlázás személyes adatai nem módosíthatók, tévesztés esetén a számla eredeti példányának visszaküldése mellett sztornó illetve helyesbítő számla kérhető.
  Az e-mail cím módosítása kizárólag a korábban megadott e-mail címről küldött levélben kérhető, amit az info@ajandekter.hu címre kell elküldeni.
 • Törléshez való jog:
  A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, amelyet Adatkezelő köteles megtenni, ha az nem sérti a Felhasználó vásárlásával kapcsolatosan az Adatkezelő törvényes kötelezettségeit és jogait.
 • Tiltakozáshoz való jog:
  A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen az Adatkezelő címére két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám,aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az info@ajandekter.hu címre küldött e-mailben. Az e-mailben küldött tiltakozást az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó rendeléskor megadott e-mail címéről küldik. A tiltakozásban kérjük megjelölni a tiltakozás konkrét indoklását.
  Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.
 • Hatósághoz, bírósághoz fordulás joga:
  Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított törvényes határidőn belül a mindenkor illetékes hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelési folyamataiban bekövetkezett változásokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban haladéktalanul átvezeti, és a változásról Felhasználókat Hírlevélben és/vagy a belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja.

 

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a mindenkor hatályos jogszabályok, az Infotv., valamint a hatályos Ptk. alapján gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, https://naih.hu)

 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével keressen minket az elérhetőségeinken.
5661 Újkígyós, 2022. január 27.
FÖLDTÉGLA Bt.