10.000 Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás INGYENES!

Adatvédelem

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa az ajandekter.hu webáruházat üzemeltető FÖLDTÉGLA Bt., (5661 Újkígyós, Széchenyi u. 60/1, adószám: 22377377-2-04, cégjegyzék szám: 04-06-008583), mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési folyamatokat.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: Minden olyan adat, amely alkalmas, vagy más adatokkal együtt alkalmas lehet a tulajdonos magánszemély beazonosítására, valamint az adatból levonható az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: Az a jogi személy, aki az érintett adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatkezelés: Az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása.

Adattovábbítás: A személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Felhasználó: Az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján (ajandekter.hu) egyedileg tervezett terméket vásárol, hírlevélre feliratkozik, és/vagy vásárol.

Az Adatkezelés célja

 • Az Adatkezelő célja, hogy az ajandekter.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználói:
  • Saját elképzeléseik szerinti ajándéktárgyat tervezzenek.
  • Az általuk elkészített illetve megtekintett látványterv szerinti termékeket megvásárolhassák és a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak.
  • Hozzájárulás esetén a Felhasználónak hírlevelet tudjon küldeni az Adatkezelő.
  • A Felhasználók nyilatkozzanak az általuk a tervezésnél használt képek használatának jogszerűségéről.
 • Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Személyes adatok harmadik személynek, mint adatfeldolgozónak, csak a fenti célok elérése érdekében adhatja ki.
 • Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat megerősítését kérheti a leadott rendelés teljesítése érdekében.

A kezelt Személyes adatok köre

 • Adatkezelő csak a fenti célok megvalósításához szükséges legfontosabb adatokat kéri:
  • Hírlevélre feliratkozás esetén: Név, becenév, e-mail cím.
  • Vásárlás esetén: Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám.
  • E-mail küldése esetén: A küldő e-mail címe és az e-mailben esetleg megadott további személyes adatok.
  • Űrlap kitöltése esetén: Név, cégnév, e-mail, telefonszám.
 • Webshopunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:
  • Az Ön megjelenítési beállításait, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat.
  • Azt, hogy Ön válaszolt-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapjon több felkérést a kitöltésre).
  • Azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon.
  • A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.
  • A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. Süti kezelési tájékoztató

Az Adatkezelés időtartama

 • Hírlevél feliratkozás esetén: A Hírlevélre történt feliratkozással Személyes adatait mindaddig őrizzük, amíg nem történt leiratkozás a hírlevélről. A leiratkozás linkje minden hírlevelünk alján megtalálható.
  A leiratkozás e-mailben is kérhető az info@ajandekter.hu címre küldött levélben a feliratkozáskor megadott e-mail címről.
 • Vásárlás esetén: Az ajandekter.hu oldalon történt vásárlás esetén a vásárláskor megadott személyes adatokat (Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám) a mindenkor hatályos adózási szabályok szerint, ami jelenleg 5+1 év, illetve a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Cégnév Székhely
Shopify International Ltd. c/o Intertrust Ireland
2nd Floor 1-2 Victoria Buildings
Haddington Road
Dublin 4, D04 XN32
Írország
Judge.me Ltd. Ignition Law, First Floor, Moray House, 23-31 Great Titchfield Street W1W 7PA, London, Anglia
KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.
MPL (Magyar Posta Zrt.) 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

Hirdetések használata

Az ajandekter.hu webáruházat üzemeltető FÖLDTÉGLA Bt. az interneten feladott hirdetései során felhasználja az internetes felhasználók más adatkezelők számára átadott személyes adatait a következő cégeknek fizetett hirdetésekben:

Facebook Ireland Ltd.  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

 

Elfogadom, hogy a FÖLDTÉGLA Bt. által aajandekter.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

 • Tájékoztatás joga:
  Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a webáruház tulajdonosától, mint Adatkezelőtől bármikor az Adatkezelő címére küldött két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám, aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az info@ajandekter.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó rendeléskor megadott e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni.
 • Helyesbítés joga:
  A Felhasználó joga, hogy a kezelt Személyes adatait módosítsa, helyesbítse. Az adatok módosítása megtehető az info@ajandekter.hu e-mail címre küldött e-mailben. A számlázás személyes adatai nem módosíthatók, tévesztés esetén a számla eredeti példányának visszaküldése mellett sztornó illetve helyesbítő számla kérhető.
  Az e-mail cím módosítása kizárólag a korábban megadott e-mail címről küldött levélben kérhető, amit az info@ajandekter.hu címre kell elküldeni.
 • Törléshez való jog:
  A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, amelyet Adatkezelő köteles megtenni, ha az nem sérti a Felhasználó vásárlásával kapcsolatosan az Adatkezelő törvényes kötelezettségeit és jogait.
 • Tiltakozáshoz való jog:
  A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen az Adatkezelő címére két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám,aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az info@ajandekter.hu címre küldött e-mailben. Az e-mailben küldött tiltakozást az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó rendeléskor megadott e-mail címéről küldik. A tiltakozásban kérjük megjelölni a tiltakozás konkrét indoklását.
  Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.
 • Hatósághoz, bírósághoz fordulás joga:
  Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított törvényes határidőn belül a mindenkor illetékes hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelési folyamataiban bekövetkezett változásokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban haladéktalanul átvezeti, és a változásról Felhasználókat Hírlevélben és/vagy a belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja.

 

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a mindenkor hatályos jogszabályok, az Infotv., valamint a hatályos Ptk. alapján gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, https://naih.hu)

 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével keressen minket az elérhetőségeinken.
5661 Újkígyós, 2022. január 27.
FÖLDTÉGLA Bt.